domů
STAR LINE
zkušenosti s dětskou rekreací od roku 1993
sledujte nás na facebooku

Práce a brigády

Zdravotník

Místo výkonu práce

  • Rekreační středisko Svor – nachází v Libereckém kraji, cca 100 km od Prahy, 15 km od České Lípy, 5 km od Nového Boru; kapacita areálu je 300 míst, v objektu se nachází 44 dřevěných chatek, 4 zděné bungalovy (s kapacitou cca 100 lůžek), velká hlavní budova a 12 učeben
  • Rekreační středisko Hrachov – nachází se ve Středočeském kraji, cca 10 km od Sedlčan a 20 km od Příbrami; kapacita areálu je 200 míst, v objektu se nachází 10 dřevěných srubů a 3 zděné bungalovy (s kapacitou cca 100 lůžek), velká hlavní budova, v níž se nachází jídelna a učebny
  • Penzion Šlovice – nachází se ve Středočeském kraji cca 20 km od Rakovníka; kapacita penzionu (jedna budova) je 100 míst, v objektu se dále nachází 4 dřevěné sruby s kapacitou 20 míst.

Na každé škole v přírodě se o zdravotní stav dětí stará jeden zdravotník. Spolupracovník, který chce vykonávat funkci zdravotníka na škole v přírodě, musí mít jednu z následujících kvalifikací: vystudovaná střední zdravotnická škola, ukončený alespoň třetí ročník lékařské fakulty, kurz zdravotníka zotavovacích akcí. Jiná kvalifikace nebývá uznávaná pro výkon funkce zdravotníka na školách v přírodě / letních táborech (za nedostatečnou se tedy považuje kvalifikace ošetřovatele, sanitáře, nižšího zdravotnického personálu, záchranáře). Nutným předpokladem Vašeho případného angažmá je kromě vhodné kvalifikace též základní ovládání práce na PC (postačí na uživatelské úrovni).

Před účastí na pobytu by měl zdravotník absolvovat jednodenní až dvoudenní návštěvu v RS, kde by měl příležitost reálně „okouknout“ práci, která ho čeká. Fungoval by zde jen jako „divák“ – po boku  zdravotníka daného pobytu, naučil by se práci s databází klientů a byl by v praxi vyzkoušen ze svých předpokladů pro výkon funkce zdravotníka.

Po dohodě s personálním oddělením lze praktické zaškolení v rekreačním středisku nahradit individuálním školením k pozici zdravotníka v pražské kanceláři (jednalo by se o jednodenní školení, při němž Vám bude osvětlena práce s elektronickým zdravotním deníkem apod.). Jste-li z dálky nebo je-li pro Vás zaškolení přímo v RS obtížně realizovatelné, počítejte tedy pouze s jedním celodenním setkáním v Praze.

Zdravotník obdrží cca 30ti stránková skripta, s jejichž obsahem se seznámí a na setkání v Praze prokáže znalost těchto skript písemnou zkouškou. Zdravotník je povinen doložit před účastní na pobytu doklad o své kvalifikaci a doklad o fyzické i duševní způsobilosti k výkonu práce zdravotníka. Bude-li vzájemná spolupráce vyhovující, uvítáme dlouhodobou spolupráci.

Zázemí zdravotníka, pracovní doba:

Zdravotník má k dispozici ošetřovnu, místnost, v níž je uzamykatelná skříň na léky, lednička, ošetřovací lůžko, počítač. Na ošetřovně zdravotník ordinuje v ordinačních hodinách, které jsou čtyřikrát denně, a to vždy před, v průběhu a po výdeji hlavních jídel (+ před spaním). V těchto časech přicházejí děti, které pravidelně užívají léky, zároveň mohou přicházet „marodi“, které zdravotník v těchto časech také ošetřuje. Každé otevření ordinace v ordinačních hodinách trvá 30 až 60 min (dle počtu klientů). Zdravotník má k dispozici jeden izolační pokoj, do něhož může dle svého uvážení přemístit děti, které jeví příznaky infekčního onemocnění. Zdravotník je ubytován na dvoulůžkovém pokoji v těsné blízkosti ošetřovny i izolačního pokoje. Pokud se zdravotník nezdržuje na ošetřovně či ve svém pokoji, vyvěsí na dveře ošetřovny cedulku se vzkazem pro potencionální návštěvníky, v níž je informuje o místě, kde je momentálně k nalezení. Zdravotník u sebe vždy nosí funkční mobil.

Nemá-li zdravotník nabitou marodku marody, kteří vyžadují stálou péči, či jiné povinnosti vyplývající ze skript pro zdravotníka, je pracovně k dispozici hlavnímu vychovateli. Účastní se přípravy programu nebo asistuje při celopobytové hře. Zapojení zdravotníka do programů pro děti je pro nás velmi žádoucí a na ochotu k této činnosti je rovněž vázána část finanční odměny zdravotníka.

Další povinnosti zdravotníka po dobu pobytu:

Zdravotník má po celou dobu pobytu zodpovědnost za zdravotní stav všech dětských rekreantů. V ordinačních hodinách je k dispozici pro vydávání pravidelně užívaných léků a drobných ošetření (např. bolest v krku, klíště, odřeniny, naražená končetina apod.). Každé ošetření (vč.výdeje pravidelně užívaných léků) zapisuje zdravotník do databáze dětí v programu Access. Pokud zdravotník vyhodnotí zdravotní stav dítěte tak, že je vhodné ošetření (či vyšetření) u lékaře, může navrhnout manažerovi pobytu výjezd s takovýmto dítětem do nemocnice či k lékaři. Manažer pobytu rozhodne o tom, zda se výjezd zrealizuje, případně kdy. Výjezd k lékaři není v režii zdravotníka, ten musí být stále přítomen v areálu tábora.

Zdravotník má na starosti bodování pořádku na ubikacích rekreantů. Někdy během dne  navštěvuje jednotlivé pokoje a chatičky a posuzuje „uklizenost“ daného prostoru. Své hodnocení zapisuje do tabulky, kterou následně zveřejňuje na nástěnce.

Zdravotník dbá také soustavně na hygienu dětí, na vhodné oblékání a obutí dětí s ohledem na počasí, hlídá též dodržování pitného režimu. Zdravotník též působí na pobytu jako „psycholog“, komunikuje s dětmi, kterým se stýská či mají jiné problémy než jen fyzického charakteru.

Specifika práce zdravotníka první a poslední den pobytu:

První den pobytu je pro zdravotníka nejnáročnější. Zdravotník musí vykonat vstupní zdravotní prohlídku – tedy nahlédnout každému dítěti do krku a do vlasů + se každého dítěte zeptat, zda nemá nějaké aktuální zdrav. problémy či léky u sebe. Zároveň je povinností zdravotníka precizně prostudovat lékařská potvrzení a prohlášení o bezinfekčnosti, tedy zdravotní dokumentaci každého dítěte a důležité informace z této dokumentace přepsat do databáze dětí. Z té pak vytiskne (druhý den ráno) informace o zdravotním stavu dětí pro jednotlivé vychovatele.

Poslední den pobytu zdravotník předává učitelům pro každé ošetřené dítě zprávu o jeho zdravotních problémech během pobytu – tedy opět vytištěný výstup z databáze, v němž je zaznamenána každá návštěva dítěte na ošetřovně s údaji o datu, času, potížích a jejich řešení zdravotníkem. Tato zpráva je určena rodičům dětí.

Závěr

Bližší podrobnosti o naší firmě, našich službách i našich rekreačních areálech najdete na webových stránkách: www.starline.cz. Těšíme se na brzkou spolupráci s Vámi.