domů
STAR LINE
zkušenosti s dětskou rekreací od roku 1993
sledujte nás na facebooku

Práce a brigády

Vychovatel/ka na škole v přírodě

Místo výkonu práce

  • Rekreační středisko Svor – nachází v libereckém kraji, cca 100 km od Prahy, 15 km od České Lípy, 5 km od Nového Boru; kapacita areálu je 300 míst, v objektu se nachází 44 dřevěných chatek, 4 zděné bungalovy (s kapacitou cca 100 lůžek), velká hlavní budova a 12 učeben
  • Rekreační středisko Hrachov – nachází se ve středočeském kraji, cca 10 km od Sedlčan a 20 km od Příbrami; kapacita areálu je 200 míst, v objektu se nachází 10 dřevěných srubů a 3 zděné bungalovy (s kapacitou cca 100 lůžek), velká hlavní budova, v níž se nachází jídelna a učebny
  • Penzion Šlovice – nachází se ve středočeském kraji cca 20 km od Rakovníka; kapacita penzionu (jedna budova) je 100 míst, v objektu se dále nachází 4 dřevěné sruby s kapacitou 20 míst

Kvalifikace vychovatelů, přípravné fáze před pobytem

Nezastíráme, že tato práce je poměrně náročná, a vzhledem k citlivé povaze práce s dětmi vyžaduje určitou kvalifikaci. To ovšem neznamená, že všichni vychovatelé musí mít nutně pedagogické vzdělání. Vychovatelem se u nás může stát každý, kdo překročil věk 18 let a je způsobilý pro práci s dětmi. Preferujeme samozřejmě uchazeče, kteří jsou komunikativní, hraví, nápadití, kreativní, reprezentativního vystupování a mají zájem o daný obor. Vzhledem k dlouhodobému působení naší firmy v oblasti práce s dětmi jsme většinu pro vás potřebných informací (organizační pokyny, bezpečnostní pravidla, typy na hry, pravidla sportů, informace k celopobytové hře apod.) vložili do prezentací, které naleznete na našich webových stránkách www.starline.cz, dokumenty, přihlášení do dokumentů pro vychovatele je: uživatelské jméno: vychovatel, heslo: pobyty. Prezentace si můžete prohlédnout doma či u nás v kanceláři, kde bývají doplněny ústním výkladem. Po prostudování prezentací vyžadujeme složení kvalifikační zkoušky, kterou prokážete své znalosti a připravenost na pobyt. Zkouška může proběhnout v pražské kanceláři při osobním setkání (preferujeme), ale i vzdáleně např. přes skype (např. jste-li z dálky). K účasti na pobytu s Vámi uzavřeme dohodu o provedení práce v souladu se Zákoníkem práce (rovněž preferujeme osobní uzavření dohody, ale lze sjednat i uzavření DPP na dálku). Je možné se zúčastnit i více než jednoho pobytu. Pokud byste měl(a) zájem o dlouhodobou spolupráci, můžeme vám nabídnout lepší finanční podmínky a sjednání hlavního pracovního poměru.

Pracovní doba

Pobyty na školách v přírodě jsou většinou týdenní. Děti se dopoledne učí, vychovatelé je mají na starosti zpravidla od 14:15 do večerky (21:00 pro 1. stupeň, 21:30 pro 2. stupeň). V čase, kdy vychovatelé mají děti na starosti, jsou za ně právně zodpovědní. Během noci za děti zodpovídá noční hlídač. Pracovní doba vychovatele však nezačíná až ve 14:15 a nekončí s časem večerky dětí. Vychovatelé se scházejí každý den v 10:00 na poradě se svým nadřízeným (hlavním vychovatelem – manažerem pobytu), který s nimi probere program dne a další organizační pokyny. Po poradě se vychovatelé podílejí na přípravě programu (výroba rekvizit, fáborkování území, vyhodnocování etapy), zajdou do skladu vypůjčit si pomůcky na odpoledne a večer, účastní se praktického školení k celopobytové hře a k třídním programům. Tímto programem vyplní zbytek dopoledne. Po večerce dětí se vychovatelé schází ještě jednou, aby vyhodnotili den, případně řešili aktuální problémy. Jelikož se snažíme, aby se u nás klienti i zaměstnanci cítili dobře, připravuje se zhruba obden na pozdní večer i nějaký program pro dospělé (posezení u táboráku, společenské hry, fotbálek a pařbička na baru aj.). Uvítáme, pokud se vychovatelé do programu zapojí, nebo ještě lépe, pokud pomohou s organizací. Jeden den je na každém pobytu vymezen výletu. Na výlet jezdí děti se svými učiteli. Několik vychovatelů (zpravidla 1 – 3) školu na výlet doprovází. Nikoliv však jako pedagogický dozor, nýbrž ve funkci delegáta, který platí vstupy, koordinuje autobusy aj. Pokud vychovatel na výlet nejede, čerpá zpravidla volno nebo realizuje propagační činnost. Tento den si vychovatel děti přebírá až na večeři a má je na starosti do večerky. Zpravidla v neděli recipročně funguje opačný režim. Učitelé mají celý den volno a o děti se starají vychovatelé od budíčku do večerky.

Progam pro děti

Pokud jde o program, rozhodně nevyžadujeme, aby vychovatel zabavil děti sám na celou dobu pobytu. Naše pobyty jsou organizovány tak, že děti téměř každý den absolvují jednu etapu celopobytové hry. Tato hra je již dopředu připravena a vychovatel během ní plní pouze úlohu, kterou mu vymezil hlavní vychovatel (představuje pohádkovou postavu v lese na stanovišti, doprovází děti při hře apod.). Vychovatel má tedy ve své režii cca ½ všech programů. Vzhledem k většímu počtu rekreantů však není možné, aby s dětmi dělal aktivity, které mu zrovna přijdou na mysl. Hlavní vychovatel již na začátku pobytu určí rozpis míst, která budou mít jednotlivé třídy v konkrétních časech k dispozici. Je to zejména z toho důvodu, aby se čtyři třídy najednou nerozhodly jít na jedno hřiště nebo si půjčit vzduchovky ze skladu. V rámci přiděleného prostoru si vychovatel může zvolit z několika aktivit, které by chtěl s dětmi v daném prostoru provozovat. Naším cílem samozřejmě je, aby děti měly program co nejpestřejší. Vychovatel nemusí před pobytem (kromě své přípravy na zkoušku – viz výše) řešit svoji vlastní programovou přípravu pro děti. Na druhou stranu, jelikož jsme zodpovědní za kvalitu programu, vyžadujeme, aby vychovatel děti uměl zabavit. Proto je vítané, když vychovatel přijíždí na pobyt se zásobou her určených na ven i dovnitř. Vychovatelé mají k dispozici vybavený sklad. Jsou zde nejen sportovní potřeby, ale též např. společenské hry, kostýmy, výtvarné a kancelářské potřeby aj. Není tedy nutné vozit si s sebou vlastní pomůcky. Vychovatel vždy předstihu naplánuje spolu s hlavním vychovatelem své naplánované aktivity na následující den/třídní program.

Další povinnosti vychovatele

Kromě programu má vychovatel na starosti i péči o děti. Dohlíží na hygienu, dbá, aby byly vhodně oblečeny a sleduje zdravotní stav dětí (pokud dítě onemocní, zajistí, aby se dostalo do péče zdravotníka).

Zpravidla jednou za pobyt má vychovatel službu v jídelně. Ta obnáší prostření stolů, koordinaci výdeje jídel, případně též přestavbu jídelny na taneční sál aj. Tyto činnosti samozřejmě nevykonává vychovatel sám, ale spíše děti jeho třídy. Vychovatel děti úkoluje a dohlíží, zda jeho pokyny plní. Službu mohou mít všechny třídy s výjimkou prvňáčků.

Příjezd na švp, odjezd, výplata mzdy

Příjezd na švp do rekreačního střediska je individuální. Do středisek jezdí autobusy z Prahy – přesný popis cesty do areálů naleznete na našich webových stránkách www.starline.cz v sekci kontakty (po rozkliknutí příslušného areálu). Pokud pobyt začíná příjezdem dětí v odpoledních hodinách, musí se vychovatelé dostavit do areálu nejpozději do 12:00 hod. Pokud děti přijíždějí v dopoledních hodinách (zpravidla u pětidenních turnusů), musí se vychovatel do střediska dostavit nejpozději do 9:00 hod. Před příjezdem dětí se vychovatelé seznámí s areálem a svými kolegy, dozví se organizační pokyny, které se týkají příjezdu dětí a celého pobytu a ubytují se. Vychovatelé odjíždějí ze střediska poté, co mají řádně vyřízenou svoji bezdlužnost (prohlášení o ukončení pobytu).

Výplata bude vychovateli vyplacena do 21 dnů od po skončení pobytu – na jeho účet (nikoli v hotovosti či složenkou). První a poslední den pobytu jsou účtovány polovinou denní sazby. Výplata má fixní složku a složku pohyblivou, která závisí na hodnocení vychovatele nadřízeným a paní učitelkou. Pro spolupracovníky, kteří se chystají na intenzivnější spolupráci nabízíme ještě přívětivou složku mzdy ve formě spoření (každý den, který vychovatel na pobytu stráví dostává nad rámec fixní a pohyblivé složky ještě finanční částku, která je splatná o letních prázdninách).

Ubytování a stravování

Vychovatelé jsou ubytování zpravidla na pokojích či v dřevěných vytápěných chatkách. Lůžkoviny jsou ve středisku k dispozici. Stravování probíhá přímo ve středisku. Vychovatelé večeří společně s dětmi. Snídají před dopolední poradou, obědvají po svém přípravném programu /zpravidla po 13.00/. Rámcový jídelníček najdete na našem webu. Máte-li specifické stravovací potřeby (např. bezlepková dieta apod.), je nutné upozornit zaměstnavatele na tento fakt před začátkem pobytu. Bude-li to možné, rádi vám vyhovíme, ale musíme být na vaše potřeby před pobytem připraveni.

Pracovní vztahy

Vychovatelé jsou podřízeni hlavnímu vychovateli (HVY), který má na starosti celkové řízení pobytu. Mělo by jít o zkušeného zaměstnance, který dokáže vychovateli poradit a pomoci. Hlavní vychovatel též řídí práci vychovatelů, jedná se správcem i učitelkami, pracuje i hromadně s dětmi /nástupy, celopobytová hra, večerní programy v jídelně/. S HVY tedy komunikujte o všem, co se vztahuje k vašemu pobytu. Jedině personální záležitosti (např. uvažovaná účast vychovatele na dalším pobytu, výplata mzdy, potvrzení o účasti, rozpor reality na švp se sliby personálního oddělení či s obsahem dohody o provedení práce) řešte přímo s vedoucí  personálního oddělení – Zorkou Houškovou (ideální je kontakt na e-mail zorka.houskova@starline.cz).

Učitelé by do činnosti vychovatelů neměli zasahovat. V době, kdy vychovatelé s dětmi pracují, mají učitelé volno. Vychovatel podléhá pouze pokynům hlavního vychovatele. Případné konflikty s učiteli mu nahlásí, aby je mohl nadřízený řešit. V této oblasti je potřeba postupovat velice citlivě, neboť učitelé jsou klienti a jejich spokojenost je pro nás velice důležitá.

Závěr

Bližší podrobnosti o naší firmě, našich službách i našich rekreačních areálech najdete na webových stránkách: www.starline.cz. Těšíme se na brzkou spolupráci s Vámi.