domů
STAR LINE
zkušenosti s dětskou rekreací od roku 1993
sledujte nás na facebooku

Práce a brigády

Vedoucí na letním táboře

Vedoucí/Lektor na letním táboře

Charakteristika pozice, náplň práce:

 • vedoucí pečuje o skupinu cca 20 – 30 dětí
 • u jednoho oddílu dětí se střídají dva vedoucí – jeden má děti na starosti na dopolední zájmový kroužek a na večerní program, druhý z vedoucích má děti na starosti po dobu celého odpoledne
 • z 30% realizuje vedoucí předem připravený program dle pokynů manažera pobytu (celotáborovou hru a jiné společné akce pro děti), z 70% vymýšlí vychovatel program pro svou skupinu samostatně (na základě prostor a vybavení rekreačního střediska)
 • dopoledne vede vedoucí zvolený zájmový kroužek pro děti dle svých schopností (tanec, sport, výtvarná výchova, aerobic, tenis, zálesáctví aj.)
 • každý večer se účastní porady s manažerem pobytu

Požadujeme:

 • ochotu připravit se na pobyt prostudováním písemných manuálů k organizaci pobytu, celopobytové hře a osvojit si základní dovednosti z oblasti sportu, zálesáctví, umělecké činnosti; – účast na jednodenním školení v pražské kanceláři (sobota) a následné prokázání kvalifikace písemným testem a ústní zkouškou
 • smysl pro zodpovědnost a přesné dodržování pravidel a stanovených časů
 • schopnost práce s dětmi všech věkových kategorií, umění děti zaujmout, vytvořit si přirozenou autoritu
 • znalost široké škály her (vhodných do lesa či do klubovny, pro různé věkové kategorie)
 • uvítáme „herecké“ schopnosti – ochotu sehrát dětem scénku, převléci se do kostýmu, moderovat dětem večerní show apod.
 • uvítáme zdravotní kvalifikaci (např. zdravotník zotavovacích akcí)

Nabízíme:

 • pestrou práci v příjemném kolektivu mladých lidí
 • ubytování v rekreačním středisku
 • stravování 6× denně