domů
STAR LINE
zkušenosti s dětskou rekreací od roku 1993
sledujte nás na facebooku

Práce a brigády

Noční hlídač

Místo výkonu práce

  • Rekreační středisko Svor – nachází v Libereckém kraji, cca 100 km od Prahy, 15 km od České Lípy, 5 km od Nového Boru; kapacita areálu je 300 míst, v objektu se nachází 44 dřevěných chatek, 4 zděné bungalovy (s kapacitou cca 100 lůžek), velká hlavní budova a 12 učeben
  • Rekreační středisko Hrachov – nachází se ve Středočeském kraji, cca 10 km od Sedlčan a 20 km od Příbrami; kapacita areálu je 200 míst, v objektu se nachází 10 dřevěných srubů a 3 zděné bungalovy (s kapacitou cca 100 lůžek), velká hlavní budova, v níž se nachází jídelna a učebny
  • Penzion Šlovice – nachází se ve Středočeském kraji cca 20 km od Rakovníka; kapacita penzionu (jedna budova) je 100 míst, v objektu se dále nachází 4 dřevěné sruby s kapacitou 20 míst

Charakteristika pozice/požadavky na našeho pracovníka:

Práce nočního hlídače (dále jen NH) je zodpovědná. NH totiž zodpovídá nejen za celý areál, ale i za dětské účastníky našich pobytů v době od večerky dětí až do budíčku. NH by měl být tedy pro děti autoritativní postavou, kterou budou respektovat, zároveň by však měl dětem rozumět, aby dokázal řešit i jejich případné problémy, které mohou nastat v době nočního klidu (např. stýskání, zdravotní problém, šikana). Dále NH zodpovídá za to, aby nebyla rekreantům během noci zima. V Hrachově a ve Šlovicích, kde NH bude topit v kotlích na tuhá paliva, je vyžadována i jistá míra manuální zručnost.

Důležité upozornění: RS Svor a Hrachov se nacházejí v kopci, rozloha středisek je cca 3 ha. Spolupracovník na pozici nočního hlídače tedy musí být v opravdu dobré fyzické kondici!!! V penzionu Šlovice je výkon práce nočního hlídače výrazně jednodušší, proto je vhodné tuto činnost kombinovat s denní údržbou (noční hlídač nemusí bdít po dobu celé noci).

Pracovní náplň:

NH se v průběhu nočního klidu (tedy zpravidla v čase mezi 20:30 hod a 7 hod ráno) pohybuje nepřetržitě po areálu střediska, dohlíží na bezpečnost dětí ve středisku, dbá na dodržování nočního klidu, řeší samostatně vzniklé situace a problémy (komunikuje s dětmi – dává tresty či si zapíše děti, které ruší noční klid, řeší případné zdravotní problémy dětí – doprovází je za zdravotníkem), zvečera a ráno komunikuje s hlavním vychovatelem.

NH zajišťuje ostrahu celého objektu (vyhazuje případné nezvané návštěvníky, dohlíží nad dodržováním nočního klidu i dospělými pracovníky), má na starosti zamykání hlavní budovy a rekreanty neužívaných prostorů v době nočního klidu.

NH také hlídá, aby se nikde zbytečně neplýtvalo energiemi a aby se neničil majetek zaměstnavatele.

NH ve Svoru v čase mezi 01.00 a 04.00 uklízí přidělené učebny, do nichž se ráno přicházejí děti učit – tedy vysype koše a zlikviduje jiné odpadky, srovná lavice a židle, v případě potřeby vytře či vysaje podlahu. Úklidem stráví cca hodinu během noci (i v této době ale zodpovídá za děti). V Hrachově NH uklízet nemusí, ale připravuje otop pro denního provozního (naštípe a rozvozí dříví a uhlí).

NH zajišťuje během noci teplotní pohodu rekreantů; vstupuje do ubytovacích místností a hlídá, že se topí dle rozpisu topení. V RS Svor obhospodařuje spínače v rozvaděčích /vytápění přímotopy/ i teplovodní kotle v kotelnách, v RS Hrachov přikládá do kotlů tuhá paliva.

Z výše uvedeného vyplývá, že v RS Svor a Hrachov si noční hlídač nemůže jít v průběhu noci lehnout. NH má k dispozici prostor, v němž se může ohřát či si uvařit kafe/čaj, ale služba NH vyžaduje permanentní bdělost tohoto našeho pracovníka. V RS Šlovice je režim nočního hlídání na každém turnusu odlišný dle přání klientů, specifikaci vždy určí zaměstnavatel s předstihem. Nevyžaduje-li klient celonoční hlídání, pak noční hlídač kombinuje svou funkci s denní údržbou (vhodné pro uchazeče, kteří mají zájem o ubytování v objektu).

Co by předcházelo zahájení spolupráce?

Pokud se dostavíte do pražské kanceláře, bude s vámi (po vzájemné dohodě) sjednáno druhé kolo výběrového řízení. Pokud se do pražské kanceláře nemůžete dostavit, můžeme druhé kolo sjednat i na dálku. Druhé kolo se bude odehrávat přímo v rekreačním středisku, kam budete pozvána na jednodenní až dvoudenní pobyt, při němž budete mít možnost seznámit se s obsahem vaší práce. Zkusíte si práci nočního hlídače tak, jak byste ji zažil v „ostrém“ provozu. Pokud budete s náplní práce spokojen, nebrání nic začátku spolupráce. Před druhým kolem je potřeba prostudovat si skripta pro nočního hlídače (12 stran textu), abyste se teoreticky seznámil s celým obsahem své práce.

Důležité informace:

Finanční ohodnocení projednáte při osobním setkání v Praze či v RS. Co se týče formální stránky spolupráce, je možné pracovat jak na dohodu o provedení práce, tak lze uzavřít i pracovní smlouvu. I toto bude předmětem osobního jednání. Jsme ochotni vyhovět vašim požadavkům s ohledem na vaší momentální životní situaci (např. jste-li v evidenci úřadu práce apod.). Pracovní dobu též můžete do značné míry ovlivnit – můžete pracovat na celodenních směnách či můžete využít směny poloviční. Stejně tak jsme ochotni vyjít vám vstříc v rozsahu vašeho úvazku (pracovat můžete např. pět dní, následně čerpat dva dny volna nebo třeba 10 dní v kuse a poté pět dní odpočívat) – toto vše projednáme individuálně podle vašich časových možností. Ve všech areálech můžete čerpat ubytování a stravování zdarma, ale můžete samozřejmě i dojíždět.

!!!!!!!Tak neváhejte a staňte se součástí našeho pracovního týmu!!!!!!!